Komerční aktivity

Snažíme se získat finance pro fungování TEEN enterprise i pro podporu podnikajících týmů z řad žáků a studentů hlavně komerčními aktivitami. Tak abychom nebyli závislí pouze na darech a dotacích.
Za dobu naší činnosti se vykrystalizovaly tyto nejoblíbenější produkty: kreatony, metodická příprava startupového podnikání a projektové řízení studentských týmů.

Inovační kreatony

Metodika startupového podnikání

Projektové řízení studentských týmů

Jak aktivity hodnotí firmy?

Na podzim 2019 jsme společně s TEEN enterprise realizovali projekt s názvem Kofola Kreaton. Cílem bylo vtáhnout studenty do světa Kofoly a přimět je zamyslet se nad některými otázkami, výzvami či inovacemi, kterými se zabýváme. Kofola tak zažila první inovační dny pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. TEEN enterprise v čele s Janou Trdou vymysleli celý koncept a vedli také samotnou akci, která se konala v Dolní oblasti Vítkovic. Největším přínosem spolupráce s tímto týmem bylo, že věděli přesně, jak studenty oslovit a jaké aktivity vymyslet, aby se sami chtěli zapojit a bavilo je to. Výsledkem bylo, jak pak řekl náš náčelník Jannis Samaras, "otevřeli jsme studentům hlavy pro nápady pro Kofolu". S výstupy z tohoto projektu dále pracujeme, jsou inspirací nejen pro náš marketingový tým.

Michaela Trojaková

HR Project manager, Kofola Československo a.s.

Se společností TEEN enterprise spolupracuje Ostravská univerzita již několik let. Jejich profesní znalosti, neocenitelný rozhled na trhu práce a vstřícný postoj ke spolupráci s mladými lidmi velmi obohacuje studijní program Animovaná tvorba Fakulty umění Ostravské univerzity. Odborníci v oboru marketingu, vzdělávání a dalších oborů aplikované sféry při vzájemných setkáváních představují studentům OU možnosti, kde všude mohou uplatnit své řemeslo i umělecký přístup k tvorbě. TEEN enterprise spolupracuje s univerzitou při organizaci meetingů studentů se zástupci firem, zprostředkovává realizaci studentských projektů a pomáhá se zapojováním studentů do praxe. Díky TEEN enterprise získávají studenti přehled o svém potenciálním uplatnění v oboru nebo do něj mají možnost vstoupit již během studia. Velmi si ceníme této spolupráce a doufáme v její další pokračování.

Mgr. Denisa Jánská

Vedoucí ateliéru animované tvorby, OU – Fakulta umění

Kontaktní osoba